“Pinaka” a nateng, mapagsasalipan

CABUGAO, Ilocos Sur – Angayen ti municipal agriculture office ditoy ti “pinaka” a pasalip dagiti nateng a produkto daytoy nga ili.

Mapili iti pakontes ti pinaka-mahaba, pinakamalaki, ken pinaka-mabigat a nateng a produkto ditoy kas paset ti pannakarambak ti Intayon Cabugao Festival iti daytoy a bulan.

Maitantudo pay ti kawayan ket maidispley dagiti produkto a mapartuat manipud iti daytoy  one-town one product daytoy nga ili .#