“Shabu queen”, nawayawayaan kalpasan panagpiansana

BAGUIO CITY – Nawayawayaan ti mabirbirngasan iti shabu queen ditoy siudad kalpasan ti panagpiansana.

Segun iti report, nagpiansa ni Brenda Singson, nalatak iti birngasna a “shabu queen” iti P210,000 para iti pannakawayawayana.

Nakasuan ni Singson, 50, ken dua a kakaduana iti panaglabsing iti Dangerous Drugs Act kalpasan a nakakumpiska dagiti kameng ti PDEA iti balayna kadagiti 21 a sachet ti mapapati a shabu nga agpateg iti aganay P40,000, dagiti drug paraphernalia, ken tallo a bala.

Nupay kasta, madama ti panagimbestiga dagiti polis mainaig iti mapapati a money laundering activities ni Singson.#