11 ili iti Pangasinan, nagbalin a first class

PANGASINAN – Iti baet ti krisis
pinansial a nangdalapus iti pagilian, sangapulo ket maysa a
munisipalidad ditoy a probinsia ti ngimmato iti first class nga ili.Nagbalin a first class
municipality ti Manaoag, Binalonan, Binmaley, Mangatarem, Pozorrubio,
Rosales, San Fabian, San Manuel, Umingan, Villasis ken San Nicolas.

Dati a second class municipality
dagiti immuna a nadakamat a sangapulo a munisipalidad idinto limmagto
manipud iti third class municipality ti San Nicolas.

Immunan a first class municipality
ti Bayambang, Bolinao, Calasiao, Lingayen, Malasiqui, Mangaldan, Sta.
Barbara ken Sual.

Naggapu ti reklasipikasion manipud
iti Memorandum Circular No. 01-M (58) -08 nga impaulog ti Bureau of
Local Government Finance iti babaen ti Department of Finance.#