121 polis, nagbutos babaen ti absentee voting

SAN FERNANDO CITY –  Sangagasut duapulo ket maysa a polis ti nagbutos kadagiti senador ken party-list representatives iti babaen ti Local Absentee Voting a naangay iti Police Regional Office 1 headquarters idi Abril 29.

Kinuna ni Regional Director Chief Supt. Ricardo C. Marquez a 211 ti kadagupan a polis a nag-avail iti manual absentee voting ngem 121 laeng dagiti nakabutos.

Dagiti sumaganad dagiti nag-avail iti absentee voting ken nagbutos: PRO1 headquarters ken Regional Public Safe Battalion 1 – 97 nag-avail ngem 78 laeng ti nagbutos; La Union PPO – 27 nag-avail ngem 16 nagbutos; Pangasinan PPO – 63 nag-avail, 17 nagbutos; Ilocos Sur PPO – 24 nag-avail, 10 nagbutos.

Naipatulod dagiti resulta ti panagbutos iti opisina ti Comelec iti Palacio Del Gobernador, Intramuros, Manila para safekeeping.

Kinuna ni Marquez a naited ti Local Absentee Voting a gundaway kadagiti polis a naideploy kadagiti lengleng a lugar nga adayo iti pagbutosanda a makipartisipar iti eleksion ken mangaramat iti kalinteganda nga agbutos.#