2 balay sinukisok dagiti polis; paltog, balbala, nakumpiska

NARVACAN, Ilocos Sur – Dua a lalaki ti napilaan iti kaso nga illegal a panagikut iti paltog ken bala kalpasan ti naballigi a pangsukisok nga inwayat ti kapolisan iti dua a pagtaengan sadiay Barangay Banglayan, Narvacan ken iti Dirdirig, Burgos idi Mayo 14.

Agpada a napilaan gapu iti panaglabsing iti R.A. 10591 iti provincial prosecutor’s office, Vigan City da Felicisimo Javier, Jr. y Caabay, 47, ken Rodolfo Dato y Batanca, gapu ta positibo ti resulta ti nagsina a panagsukisok iti pagtaengan dagitoy a nakasamsaman dagiti operatiba iti paltog ken balbala.

Idi agsapa ti Mayo 14, sinukisok ti nagtipon nga elemento ti kapolisan a pakaibilangan ti ISCIDG, Narvacan PS, HPG, PIB ken Maritime Group ti balay ni Javier ket nakasamsamda iti maysa nga Armscor Caliber .45 Pistol nga addaan Serial No. 1158468; 4 a magazine para caliber 45 Pistol; 17 rounds ti live ammunition para Caliber 45; 2 a live ammunition para caliber 60; 2 a live ammunition para Caliber 9mm; 2 a live ammunition para Caliber 40; ken maysa a live ammo para Caliber 5.56.

Babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Renato D. Pinlac ti RTC Branch 57, San Carlos City, Pangasinan, sinukisok ti CIDT Ilocos Sur ken Burgos police station ti balay ni Dato ket nakakumpiskada iti maysa nga Armscor Caliber 45 pistol nga addaan Serial Number 1285729; maysa a magazine ti cal. 45 ken 6 rounds ti live ammunition para cal. 45.

Iti kaudian a report, nagtalinaed dagiti dua iti kustodia ti CIDT bayat ti panagurayda iti detention order manipud iti korte.

Segun iti polis, maipresenta dagiti nakumpiskada a paltog ken balbala iti korte sakbay a maipaima dagitoy iti PNP CLO.#