2 lalaki, natiliw a mangluklukat iti kotse

LAOAG CITY – Dua a lalaki ti natiliw itay lawasna bayat a kurkurikoranda ti ridaw ti maysa a kotse a nakaparada iti sango ti pagtaengan ti akinkukua.

Tiniliw dagiti polis da Paeng Baltazar, 22, ken Mark Ace Baltazar, 16, agpada a residente iti Barangay Laureta Solsona, Ilocos Norte kalpasan a nasukalan ida ni Jonel Pascual a mangpadpadas a manglukat iti kotsena a nakaparada iti sanguanan ti balayna.

Nakumpiska iti ikut dagiti suspetsa ti maysa nga screw driver.#