2 lalaki natiliwan nga illegal nga agkalkalap

SANTIAGO, Ilocos Sur – Dua a mangngalap ti natiliwan nga agkalkalap babaen ti compressor iti agarup 1:35 ti parbangon iti kabaybayan a sakup ti Barangay Ambucao ditoy nga ili.

Nabigbig dagiti dua a da Samuel Cruz y Rapanut, 52, naasawaan ken Patricio Diego, 31, naasawaan, agpada a residente iti Barangay Lingsat, Sta. Maria, Ilocos Sur.

Nakakumpiska dagiti polis iti maysa a compressor, dua a water proof a flashlight, dua a gas mask, dua a pana, bangka, ken nadumaduma nga ikan nga agdagsen iti aganay 20 kilos.

Nagresponde dagiti polis kalpasan a nakaawatda iti text manipud iti selpon ti bantay dagat chairman ti nasao a barangay.#