2 lalaki, pinaltogan kinaririda

CANDON CITY –  Napaltogan ti saka ti dua a lalaki idi nakaengkuentroda iti panganan ti mami iti Barangay San Jose iti daytoy a siudad dagiti nakaririda iti maysa a videoke bar.

Segun iti polis, mangmangan iti mami da Gregorio Galanto, 33, residente iti Barangay Ayudante ken ni Philip Villacorta, 29, residente iti Bagani Gabor, agpada a ditoy siudad idi simmangpet ti suspetsa nga adda kakaduana ket idi makitana dagiti biktima, dinanogna ti maysa a nakakiboran ti pagmamian.

Mapapati a sakbay a limmugan ti suspetsa iti  motorsiklona,  nagpaputok a nakatamaan iti saka dagiti biktima.

Timmaray ti biktima idi uboren dagiti kadua ti biktima ket nabatina ti motorsiklona.

Naipan dagiti biktima iti Resonable Hospital para iti panakaagasda.

Naammuan a naaddaan iti saan a panagkinnaawatan dagiti dua a grupo iti maysa a videoke bar.#