2 libro naiyalnag

VIGAN CITY – Dua a libro ti inyalnag itay nabiit ti city government para kadagiti agbasbasa iti elementaria ditoy.

Kinuna ni Mayor Eva Marie S. Medina a naiyalnag ti Workbook in English for Gr. IV, V ken VI ngem naaramat a topiko ti kultura ken historia.

Sabali pay nga activity book para Gr. III a nagbalin met laeng a topiko ti kultura ken historia ti inyalnag ti city government, innayon ti mayora.

Nagbuligan ti city government ken ti Department of Education ken maysa a Peace Corps volunteer ti pannakaaramid dagiti dua a libro.#