2-M sako ti NFA rice, nakasaganan para gawat

SAN FERNANDO CITY – Nasurok a 2 milion a sako ti bagas ti nakasagana a suplay iti Region I,  Benguet ken Abra.

Naammuan manipud iti maysa nga opisial ti National Food Authority nga adda 2.2 a milion a sako ti bagas a nakasagana a maiwaras para iti panawen ti gawat iti Region I a pakairamanan ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union ken Pangasinan, kasta met iti Benguet ken Abra.

Naggapu dagiti bagas iti Thailand, Vietnam ken Pakistan.

Mailaklako ti NFA rice iti P25 kilo kadagiti Bigasang Bayan ditoy rehion.#