2 medical mission, naisayangkat

VIGAN CITY – Dua a medical mission ti naisayangkat ditoy probinsia idi Hunio 28.

Immuna ti Tatay Bato a naangay iti provincial capitol a nakatamingan dagiti addaan sakit iti bato ken pannakaisayangkat iti lay forum mainaig iti prostate kidney stone.

Simmaruno ti medical service iti Ilocos Sur provincial jail a nakatamingan dagiti masakit a balud.

Nakibinnulig ditoy ti gobierno probinsial ken ti Ilocos Sur Medical Society.#