2 operators illegal nga ay-ayam, nakasuan

BANTAY, Ilocos Sur – Nakasuan a nagsina dagiti operator ti maysa nga illegal nga ay-ayam a drop ball games a rinaut dagiti polis idi 12:30 ti bigat ti Nobiembre 24.

Nakasuan iti panagsalungasing iti RA 1602 da Milagros Eugenio y Ayunda ken Valentino de Guzman, operator iti drop ball games  iti periaan sadiay Barangay Paing ken Taleb.

Nainaganan ni Eugenio, 56, ken residente iti Brgy. Pantay Daya, Vigan City nga operator iti nasao nga illegal nga ay-ayam iti Barangay Taleb idinto a ni de Guzman, 44, ken residente iti Barangay Ayusan Norte, Vigan City ti operator iti daytoy nga ay-ayam iti Barangay Paing.

Nakakumpiska dagiti polis iti 4 set ti drop ball games iti periaan ti Barangay Taleb ken 3 sets ti drop ball games iti Barangay Paing.

Awan dagiti suspek bayat ti naisayangkat nga operasion a sinaksian dagiti barangay officials. Kasta met nga awan ti natiliw nga agaayam.

Awan ti pertinent papers a naiparang para iti operasionda isu a kinumpiska dagiti polis dagiti nasao a drop ball games.#