2 selpon kinurimes 2 babai

BANTAY, ILOCOS SUR- Agannad kadagiti babbai nga agbirbirok ti kaseraanda.

Dua a selpon ti napukaw ni Karina Sarrantes, residente iti Barangay Buquig, ditoy nga ili a suspetsaenna a kinurimes dagiti dua a babbai a nagpammarang nga agsapsapul iti pagkaseraanda.

Segun iti report, napan nagsaludsod dagiti suspetsa iti biktima no adda mairekomendana a pagkaseraanda.

Naduktalan laengen ti biktima nga awanen dagiti selponna nga inkabilna iti rabaw ti lamisaanda, idi makapanaw dagiti suspetsa a naglugan iti motorsiklo.#