2 suspek iti pammaltog, nakasuan

BURGOS, Ilocos Sur – Nakasuan iti frustrated murder iti opisina ti provincial prosecutor ti dua a suspek iti pannakatambang ti maysa a security guard iti provincial road ti Barangay Asilang, ditoy nga ili idi bigat ti Mayo 19.

Intudo ni Constante Ramos, Jr. y Cirilo, 46, naasawaan, security guard, ken residente iti nadakamat a barangay, da Romeo Aguilar y Veneciano, 42, baro; ken ni Zaldy Ramos y Pablico, 34, baro, agpada a residente iti Barangay Barbar, ditoy met laeng nga ili.

Segun iti polis, nakita ni Ramos dagiti suspek a nangpaltog kenkuana. Nagsagrap ni Ramos iti sugat iti makannawan a bakrang ti tianna.

Mapapati a dati a susik ti motibo ti pammaltog. Ngem naglibakan dagiti suspek ti maipabpabasol kadakuada.
Segun ken ni Zaldy Ramos, pinabasol ti biktima iti napalabas nga isu ti nangpaltog kenkuana.#