2 ubbing a nagsakit iti dengue, natay

VIGAN CITY – Sabali manen nga ubing nga agnaed iti Barangay Pagburnayan ditoy ti naireport a biktima ti dengue.

Naireport a natay iti sakit a dengue ni Raquel Gonzales, 6, residente iti daytoy a barangay.

Dua a lawas sakbayna, natay iti sakit a dengue ni Glenn Pacpaco, 9.

Segun ken ni Barangay Captain Felicisimo “Bong” Artajos, iwaywayatda iti naing-inget a programa ti sanitasion idinto nga innayonna a kiddawenna ti pannakaideklara ti barangayna nga under state of calamity tapno maaramatda ti calamity fund a pangrupak iti dengue.#