20 scholars pagbasaen ti NACC

NARVACAN, Ilocos Sur – Agdagup iti duapulo nga scholars ti pagbasaen ti Narvacan Association of Central California ken babaen ti pannakikammayyet ti gobierno munisipal nga idauluan ni Mayor Edgar Zaragoza.

Malaksid iti libre a tuition fee, maikkan pay dagiti scholars iti P3,000 monthly allowance ken P2,000 book allowance kada semestre.

Naited dagitoy nga alawans kadagiti scholars idi agtapos ti bulan ti Mayo.#