2007 Nakem Confab initiates move to declare Ilokano, (Last of two parts)

Dr. Ricardo Ma. Duran Nolasco keynoted the formal conference opening on May 23, 8 a.m., at MMSU’s Teatro Ilocandia. He imparted the vision, directions, and programs of the Komisyon sa Wikang Filipino in the next three years hoping that the Nakem organization would embrace these as also their own.

He said that recently, the commission decided to modify its vision to make KIW a “sentro ng kapantasan sa mga wika at literatura ng mga Pilipino”. He said that this vision is in line with the commission’s mandate to develop, spread, and maintain the languages used in different areas by Filipinos.

“Ang ganitong bisyon at misyon ay pag-amin na bagama’t ang KWF ay siyang opisyal na ahensyang pangwika ay malayo pa rin ito sa pagiging tunay na sentro ng kapantasan at kaalaman sa mga wika at panitikan ng mga Pilipino. Ang itinatayo namin ay isang sentro ng impormasyon, dokumentasyon at pananaliksik na may kuwerpo ng mga mananaliksik na may mataas na kakayahan sa lingwistika at applied na lingwistika at pagsasaling pangwika; isang sentro na katatagpuan at naglalaman ng lahat ng mga pag-aaral at akda tungkol sa mga wika ng Pilipinas; isang sentro na may kamalig ng mga datos sa iba’t ibang wika, at sa ibat ibang genre, kasama na ang audio at video recording ng mga pangyayaring komunikatibong may mga anotasyon at komentaryo; isang sentro na lumilikha ng mga orihinal at huwarang mga diksyunaryo, gramatika, ortograpiya, iskolarli na mga babasahin, materyales sa literasiya at reperensya sa pagtuturo sa magkakaibang disiplina; at isang sentro na dalubhasa rin sa teknolohiyang pang-impormasyon at pangkomunikasyon upang magampanan ang gawain ng pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili ng mga wika sa Pilipinas,” he explained.

The rationale behind this vision, Nolasco said, stems from the organization’s recognition of the importance of the languages used by Filipinos – such as the national language, the local dialects, and the foreign languages – “para sa magkakaibang mga layunin: para sa literasiya at edukasyon ng ating mamamayan; para sa layuning pangkultura at intelektuwal; para sa pagkakakilanlan at etnisidad; para sa pakikipagtalastasan sa loob at labas ng bansa; para sa pag-unlad na pang-ekonomiya; at para sa kaisahan at katatagang pampulitika.”

Gone are the days, he said, when the commission was exclusively concentrated on the national language; when the commission neglected the more than 170 languages in the country; when the commission did not consider yet another official language of the country which is “English” or “Philippine English”.

“Ito ang landas o linya ng ‘isang bansa, maraming wika’, na siyang simulain ng kasalukuyang tema ng Buwan ng Wika 2007, na ‘maraming wika, matatag na bansa’. Ang batayan at katwiran ng temang ito ay may kinalaman sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. Sa halip na isang disbentahe, itinuturing ng komisyon na napakalaking bentahe ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika. Pangsampu tayo sa pinakamaraming wika sa buong daigdig, sa kabila ng palasak at mapangmenos na palagay na ang mga wikang ito’y pawang mga dialekto lamang,” he explained.

Nolasco mentioned some constitutional provisions “na nagpapahayag din na ang mga wikang pangrehiyon ay pantulong na wikang opisyal at midyum ng pagtuturo”.

Recently, a group of researchers, Nolasco said, came out with a KRT 3 Formulation of the National Learning Strategies for the Filipino and English Languages. According to them, “contrary to being a hindrance, the languages of children must be considered as enabling factors on which student learning and achievement can be based. The use of the mother tongue in learning has been found to be the most effective way to bridge learning in all subject areas including the development of future languages. This is a generalization based on numerous experiences of other multilingual countries as well as empirical studies conducted in the Philippines.”

In closing, he said: “Nais kong iwan sa inyo ang kaisipan na galing sa isang katutubong Amerikano. Ang sabi po niya ay: kailangan natin ang wikang dayuhan para mabuhay sa kasalukuyang panahon. Pero kailangan natin ang wikang sarili para mabuhay ng habang panahon.”

Conference participants

One-hundred eighty-two academicians, researchers, and Ilokano scholars gathered at MMSU for the four-day international conference which started May 22. Forty-two papers discussing issues on migration, exile, and return; Ilocano settling and material and non-material cultures; and culture change, translations, and transformations were presented by participants from state higher education institutions and other agencies from the Philippines, Hawaii, the United States Mainland, and Canada.

The conference, which ran with the theme: “Panagpanaw ken Panagindeg – Exile and Settling in Ilokano and Amianan History and Culture”, was made possible with the collaborative efforts of MMSU and the UHM-IPDFP.

The 2008 Nakem International Conference will be held in its original venue in Hawai’i and will go with the theme, “Panagkakanayon: Linguistic and Cultural Diversity and the Imagined Philippine Nation in Amianan and in Exile”.