Footer

Medical mission para senior citizens, naisayangkat

VIGAN CITY – Naisayangkat ti maysa a medical mission para kadagiti senior citizens itay Abril 28 iti pagbasketbolan iti Barangay 9 ditoy siudad.

Libre ti konsultasion ken agas a naited kadagiti senior citizens iti daytoy a medical mission, segun iti opisial ti maysa a gunglo dagiti aglaklako iti agas ditoy probinsia.

Inyussuat ti Drugstore Association of the Philippines, Ilocos Sur Chapter ti nasao a medical mission.