Footer

GOV. CHAVIT AND THE VISITORS

GOV. CHAVIT AND VISITORS

GOV. CHAVIT AND VISITORS. Nakiretrato ken ni Gov. Luis “Chavit” Singson iti sango ti booth ti San Ildefonso, Ilocos Sur dagiti sangsangaili a nagpasiar iti Vigan City bayat ti Kannawidan Ylocos Festival.