Footer

119th INDEPENDENCE DAY CELEBRATION. Indauluan a mismo ni Governor Ryan Singson
ti panangselebrar ti probinsia ti Ilocos Sur iti Maika-119th nga Anibersario ti panagwaywayas
ti Pilipinas manipud iti panangituray dagiti Kastila itay Hunio 12, 2017. Timmabuno itoy a pasken dagiti agtuturay ti probinsia, empleado ti gobierno, mangisursuro, estudiante ken
nadumaduma a grupo. (Photo by Imelda Castro-Rivero, PIA Ilocos Sur)

119th INDEPENDENCE DAY CELEBRATION.

119th INDEPENDENCE DAY CELEBRATION. Indauluan a mismo ni Governor Ryan Singson ti panangselebrar ti probinsia ti Ilocos Sur iti Maika-119th nga Anibersario ti panagwaywayas ti Pilipinas manipud iti panangituray dagiti Kastila itay Hunio 12, 2017. Timmabuno itoy a pasken dagiti agtuturay ti probinsia, empleado ti gobierno, mangisursuro, estudiante ken nadumaduma a grupo. (Photo by Imelda Castro-Rivero, PIA Ilocos Sur)

Comments are closed.