Footer

JOB FAIR

JOB FAIR. Ginasgasut nga awanan panggedan ti nagdudupudop iti Vigan Convention Center idi Oktubre 2, 2017 tapno agaplikarda iti trabaho iti naangay a Mega Job Fair a nagbuligan nga impaay ti gobierno ti Siudad ti Vigan nga idadauluan ni Mayor Juan Carlo S. Medina ken ni Ilocos Sur First District Cong. Deogracias Victor Savellano. (Tawid News photo)

Comments are closed.