27 computers, indonar ti gobierno ti siudad ti Vigan

VIGAN CITY – Agdagup iti 27 a computer units ti indonar ti gobierno ti siudad ditoy iti Ilocos Sur National High School itay nabiit.

Segun ken ni Sangguniang Panlungsod Secretary ken ISNHS Parent Teacher’s Association President Jayson Avila, indonar ti city government nga idadauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina babaen ti initiatibo ti PTA ti ISNHS dagiti nasao a computer tapno adda kanayonan nga aramaten dagiti agbasbasa ditoy a pagadalan.

Innayon ni Avila nga ibaklay ti PTA ti magastos iti koriente iti pannakaaramat dagiti nasao a computers.#