3 baka natay, 37 nagsakit iti ephemeral fever

CAOAYAN, Ilocos Sur – Tallon ti natay ken 37 ti nagsakit a baka iti ephemeral fever wenno trangkaso ditoy nga ili, segun iti municipal livestock inspector.

Kinumpirma ni Livestock Inspector Oswald Tongson ditoy nga ili a naggapu iti Barangay Villamar, Nansuagao, ken Tamurong dagiti tallo a natay a baka gapu iti ephemeral fever.

Saan a nasigud a naagasan ken dagus a naipakaammo iti opisina ti MAO dagiti natay a nagsakit a baka, segun ken ni Tongson.

Inyunay-unay ni Tongson a nadaras a maagasan ti ephemeral fever no la ketdi maipakaammo a dagus iti MAO no madlaw nga agsakit ti animal.

Karaman kadagiti sintomas daytoy a sakit ti panagmamayo ken saan a pannakakaan ti baka a kangrunaan a makagapu ti panagbaliwbaliw ti tiempo.

Naireport nga addan dagiti baka a nagsakit iti ephemeral fever iti San Juan ken Magsingal.#