3 lalaki, nakasuan iti pammagsol

NARVACAN, Ilocos Sur – Tallo a lallaki ti naiyendorso iti provincial prosecutor’s office a makasuan gapu iti pammagsol a napasamak iti Barangay Orence ditoy nga ili idi parbangon ti Oktubre 5.

Nainaganan dagiti suspek a da Arnel Cacatian, Jakeson Lucendo, ken William Cacatian a mapapati a bimmagsol kada Juliemar Calina y Mariano, 26, baro, ken Domingo Cabael, Jr. y Aquino, 32, naasawaan, agpada a residente iti Barangay Parparia, ditoy met laeng nga ili.

Segun iti panagimbestiga dagiti polis, agpada a napan nakiminatay dagiti suspek ken dagiti biktima iti Barangay Orence ket naggiinomda.

Aggawid koman dagiti dua idi mapapati a kellaat lattan a dinarup dagiti suspek a nagsagrapan dagiti biktima kadagiti bagsol ket naitarayda iti Central District Ilocos Sur Hospital para iti pannakaagasda.

Naglibas dagiti suspek, kuyogda ti armasda kalpasan ti pammagsol.#