3 lalaki, natiliwan nagtakaw iti irik

DINGRAS, Ilocos Norte – Tallo a lalaki a nagtakaw iti
irik iti Barangay Bungcag ditoy nga ili ti inaresto dagiti polis
itay lawasna.Nabigbig dagiti tallo a da John Paul Manuel, Bernardo
Guillermo at Mark Joy Rumbao, agpapada a residente iti nadakamat a
lugar.

Segun
iti report, nasalamaan dagiti barangay tanod dagiti tallo a suspetsa
a nakabaklay iti sako nga irik a mapapati a tinakawda manipud iti
maysa a kalugaranda.#