3 pusher, nanabtuog iti buy bust operations

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Tallo a pusher ti nanabtuog itiĀ  tallo a nagsina a buy bust operations nga inwayat itay nabiit ti kapolisan sadiay Cabugao, Tagudin ken ditoy nga iliĀ  kas paset ti napaingetan a kampania maikontra iti illegal a droga.

Positibo ti resulta ti drug operation nga insayangkat ti polis-Sta. Cruz sadiay Barangay Mantanas ditoy nga ili idi malem ti Oktubre 27 a nakaarestuan ti maysa a Richard Javillonar y Javillo aka ā€œRudy/Bugokā€, 25, mannalon, ken residente iti nadakamat a barangay.

Nakakumpiska dagiti operatiba iti ikut ni Javillonar iti maysa a heat sealed plastic sachet a nagkarga iti nagango a bulong ti marihuana ken dua a tig-P100.00 a naaramat a marked money.

Karaman ni Javillonar iti drug watch list ditoy nga ili ken klasipikado a pusher.

Iti pannakaisurat daytoy, maisagsagana ti kaso maikontra kenkuana.

Karaman met iti drug watch listĀ  iti Cabugao police station ti pinalab-ogan dagiti polis a nagtungpal iti pannakaaresto ken panagkakasona.

Nabigbig ti naaresto a drug pusher a ni Audie Padua y Rafanan, 23, awanan asawa, ken residente iti Sitio Balaywak, Barangay Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur.

Naaresto ni Padua kalpasan a linakuanna ti maysa a poseur-buyer iti maysa nga small heat sealed sachet a nagkarga iti mapapati a shabu.

Sabali laeng ti nakumpiska iti ikut ni Padua a maysa a pakete ti sigarilio a nagkarga iti plastic sachet a nagkarga iti mapapati a shabu idinto a narekobreda ti 5 a sag-P100.00. a naaramat a marked money.

Nakasuan ni Padua iti panagsalungasing iti Art. II, Section 5, 11 ken 15, ti RA 9165.

Kabayatanna, karaman iti drug watch list ken No. 8 drug personality ti kinemmeg dagiti operatiba ti PDEA-ISSET babaen ti buy-bust operation nga insayangkatda idi bigat ti Oktubre 25 sadiay Barangay Del Pilar, Tagudin.

Kinemmeg dagiti operatiba ni Ryan Pagsolingan Cabuang, 33, construction worker kalpasan a nakagatang dagiti operatiba manipud kenkuana iti dua a babassit a plastic sachet a naglaon iti mapapati a shabu.

Napasubli dagiti polis ti P1,000.00Ā  marked money nga inusarda iti buy bust operation.#