3-term councilors, napadayawan

CANDON CITY – Binigbig ken pinadayawan ti Philippine Councilorsā€™ League, Ilocos Sur Chapter dagiti amin a konsehal ditoy probinsia nga agturpos ti tallo a terminoda babaen ti maysa a programa a naangay iti KEA Social Hall iti Barangay San Nicolas, ditoy siudad idi Marso 25.

Agdagup iti 48 dagiti 3-term councilors a napadayawan iti daytoy nga aldaw.

Kangrunaan a sangaili iti nasao a programa ni DILG Provincial Director Victoria Ramos ken tinabunuan dagiti agtuturay ti probinsia nga indauluan ni Gov. Luis ā€œChavitā€ Singson, Vice Gov. Deogracias Victor Savellano, Congressman Ryan Luis Singson, Congressman Eric Owen Singson, dagiti mayor, bise mayor ken kokonsehal dagiti dua a siudad ken 32 nga il-ili iti probinsia.

Kas paset ti ā€˜panagturposdaā€™, immawat dagiti 3-term councilors iti graduation ring.

Iti Vigan City, uppat a konsehal ti agturpos: da Konsehal Henry Formoso, Konsehal Loreto Quibilan, Konsehal Audie Agdamag, ken Konsehal Hermenigildo Apelin.#