SEAL OF GOOD LOCAL GOVERNANCE

SEAL OF GOOD LOCAL GOVERNANCE. Aw-awaten ni Vigan City Mayor Eva Marie S. Medina manipud ken ni DILG Provincial Director Agnes de Leon ti Seal of Good Local Governance kas pammadayaw ti ahensia iti Vigan City gapu iti nasayaat a panangimaton dagiti agtuturay ditoy siudad. Binayabay da Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal ti siudad ti pannkaiyawat ti pammadayaw ken ni Mayor Medina. (Pammadayaw ti Vigan City Council)