4 ubbing dandani naitalaw

NARVACAN, Ilocos Sur – Uppat nga ubbing nga agbasbasa iti elementaria ti dandani nadukot idi Hunio 25.

Segun iti report, aggawiden dagiti di nainaganan nga ubbing nga agbasbasa iti Quinarayan Elementary School ditoy nga ili idi sinardengan ida ti maysa a van a kolor dapo ket maysa kadagiti naglugan ti mapapati a nangitanggaya iti kendi kadakuada ngem nagkedkedda.

Nagtataray dagiti ubbing idi adda nagpukkaw manipud iti van a mailuganda.

Nagresponde dagiti polis ket sinapulda ti van ngem saanda a nabirokan.#