SAKADA SHRINE BLESSING

SAKADA SHRINE BLESSING. Ipekpeksa ni Cabugao Mayor Eduardo S. Cobangbang, Jr. ti panagyamanna kadagiti opisial ti Ilocos Surian Association of Hawaii gapu iti suportada kadagiti proyekto ti lokal a gobierno nga idadauluanna bayat ti panagsaritana kalpasan a nalukaisan ken nabendisionan ti Sakada Shrine sadiay Port Salomague, Cabugao, Ilocos Sur idi Disiembre 15, 2015. (Retrato manipud LGU Cabugao)