DAGITI NAISEM NGA AGTRABTRABAHO ITI VIGAN CITY LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE

DAGITI NAISEM NGA AGTRABTRABAHO ITI VIGAN CITY LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE. Nupay manmanoda, naisem da Susan P. Ancheta, hepe ti Vigan City Local Civil Registry Office, ken dagiti kakaduana a pakaibilangan da Estrelita Amorin, Grace Melody Atianzar, Elvira Hipolito, Emi Rose Acas, Charmaine Alinio, ken Lilibeth P. Rafanan a nakiparada idi naselebraran ti Piesta ti Vigan idi Enero 25, 2016. (Tawid News Team)