BASINGKAWEL TI POLITIKA.

BASINGKAWEL TI POLITIKA. Iti panangrugi ti panagkampania iti lokal itay Marso 26, kasla uong a nagtubo dagiti nadumaduma a tarpaulin ken paskin iti siudad ti Vigan a pakairamanan ti dakkel a karatula ti Team Medina (ngato) nga idauluan da Konsehal Juan Carlo Medina nga agtaray a para mayor ken ni Vice Mayor Lourdes Baquiran nga agpailayon iti puestona. Nupay awan ti kasango da Medina ken ni Baquiran, agkamkampania ti Team Medina a kas grupo a mangituloy iti panagprogreso ti Siudad ti Vigan.