41 mannalon, nagturpos iti pest management

CANDON CITY – Uppat a pulo ket maysa a mannalon a taga-Carcarot, Salvador Primero, ti naggraduar iti Integrated Pest Management iti Kasa Kalikasan Farmers Field School itay nabiit.

Nagadal dagiti nasao a mannalon iti 16 a lawas babaen ti farmers’ field school Ginintuang Masaganang Ani, segun ken ni Barangay Captain Warlito Batin.

Kinuna ni Batin a maikapaten a panagbasa daytoy dagiti kabarangayanna iti IPM a tinawen nga isaysayangkat ti city government tapno mapadakkel ti apit dagiti mannalon ti siudad.

Immun-unan a nagadal dagiti mannalon iti IPM-Rice, IPM-Corn ken IPM-Vegetables.

Kangrunaan a bisita iti graduasion da Candon City Mayor Allen Singson, provincial agriculture officer Teofilo Quintal, SPM Frankie Bona, city agricultural officer Elmor Leano ken pannakabagi ti DA iti region I ken provincial office.#