KOMENDASION PARA KADAGITI NAKISALIP ITI NATIONAL PARA GAMES.

KOMENDASION PARA KADAGITI NAKISALIP ITI NATIONAL PARA GAMES. Inikkan ti Vigan City Council iti Resolusion ti Komendasion dagiti atleta nga addaan rangkap (ngato) a nakisalip iti 5th PSC-PHILSPADA National Para Games a naangay iti Marikina Sports Complex, Marikina City idi Marso 28-Abril 2, 2016. Karaman dagiti atleta a PWD dagiti kameng ti Sangguniang Panlungsod ti siudad nga idauluan ni Vice Mayor Lourdes Baquiran ken dagiti konsehal a pakaibilangan da (manipud iti kannigid) Councilor Kisses Marquisse Agdamag-Lim,Councilor George Villanueva, Councilor Benedicto Jose Versoza, Councilor John Patrick Singson, Councilor Joy Bennete Orio, Mayor Lourdes “Lulu” Baquiran, Councilor Ramil Arce, ken Councilor Juan Carlo Medina ken Councilor Francis Arthur Ranches III (Retrato, pammadayaw ti Vigan City Council)