5 babai nga awan permitna nga agtrabaho, naaresto

VIGAN CITY – Rinaut dagiti polis ti maysa a videoke bar iti Barangay 2 ditoy ket inarestoda ti lima a babbai idi awan ti maipakitada a working permit.

Naipan iti police station da Ma. Alexis Bernardo, 23, taga- Panay, Magsingal, Ilocos Sur; Jean Vergara, 18, taga- Alabang, Muntinlupa City; Sarah Abianza, 22, taga-Bussawit, Magsingal, Ilocos Sur; Mikaela Jane Sunza, 22,  taga-Pampanga ken Carmes Martines, 21, taga-Muntinlupa City.

Rinaut ti Vigan PNP Alert and SWAT team ti Coolspot V-Bar kalpasan a nakaawatda iti tip nga awan ti permit dagiti babbai nga agtrabtrabaho ditoy a kas waitress.#