6 kolehio, unibersidad, nakisalip iti SCUAA Meet

VIGAN CITY – Opisial a nangrugi ti pasalip iti sports ti State Colleges and Universities Athletic Association (SCUAA) Region I iti University of Northern Philippines (UNP), ditoy siudad idi Enero 8.

Ni Congressman ti 2nd District Eric Singson ti guest speaker iti nasao nga sports event a dinar-ayan pay dagiti agtuturay ti Ilocos Sur ken Vigan City a pakairamanan da Bokal Constante Oandasan ken Bokal Edgar Yabes ken Konsehal George Villanueva a nangibagi ken ni Mayor Eva Marie S. Medina. a Vigan City.

Kinuna ni Dr. Gilbert Arce, UNP President a karaman kadagiti pagadalan a nakipartisipar iti paay-ayam ti Mariano Marcos State University (MMSU), Don Mariano State University (DMMSU), Pangasinan State University, Ilocos Sur Polytechnic State Colleges (ISPSC), North Luzon Poytechnic State College (NLPSC), ken UNP, host ti paay-ayam.

Idi napan a tawen, ti MMSU ti nagkampeon iti SCUAA.#