70 Bantay Gubat, kasapulan ti DENR

LAOAG CITY – Agdagup iti 70 a Bantay-Gubat ti kasapulan ti Department of Environment and Natural Resources ditoy probinsia ita a kalgaw.

Segun ken ni Juan de los Reyes, provincial environment and natural resources officer ditoy probinsia, agserbi dagiti maala ngem empleado nga agbantay ken mangsaluad iti kabambantayan ti probinsia ita a summer.

Kangrunaan a siputan dagitoy ti panagkaingin kadagiti kabambantayan a masansan a pagtaudan iti forest fires.

Maibaon dagiti Bantay-Gubat nga agbantay iti Kabambantayan a paset ti Solsona, Carasi, Adams, Dumalneg ken Nueva Era ditoy probinsia.#