750 nadidigra a mannalon, matulongan

CAOAYAN, Ilocos Sur- Kagudua’t kaban a ganagan ti libre a maited kadagiti mannalon ditoy kas tulong ti gobierno munisipal kadakuada a dinidigra ti Bagyo Pepeng.

Kinuna ni Municipal Agriculture Officer Marilou Factor nga agdagup iti 750 a mannalon ti tulongan ti gobierno munisipal ditoy gapu ti pannakadadael ti mulada maigapu ken ni Bagyo Pepeng.

Aggapu ti pondo iti annual development fund nga agdagup iti P130,000.

Makalawas a dinidigra ti Bagyo Pepeng ti Amianan a Luzon a pakairamanan ti Ilocos Sur.#