8 ubbing, nagsakit iti dengue

CAOAYAN, Ilocos Sur – Walo nga ubbing a residente iti dua a barangay ditoy nga ili ti nagsakit iti dengue, segun iti presidente ti gunglo dagiti barangay captains.

Segun ken ni ABC Pres. Teresa Alquiza, lima nga ubbing ti nagsakit iti dengue manipud iti Barangay Pandan ken tallo nga ubbing iti Barangay Manangat.

Masuspetsa a nagtaud ti sakit dagiti ubbing a taga-Pandan iti sirok ti pagadalan a yuyeng dagiti lamok.

Naisayangkat ti fogging operation kadagiti nasao a pagadalan.#