9 nagsakit iti dengue

SAN EMILIO, Ilocos Sur – Dimmanonen ti sakit a dengue iti daytoy upland municipality ket agdagupen iti siam ti nagsakit iti daytoy.

Naammuan nga iti Barangay Lancuas ken Tiagan ti naggapuan dagiti biktima ti dengue ditoy.

Agtawen iti maysa ti kaubingan a nagsakit iti dengue idinto a 16 ti tawen ti kalakayan a pasiente.

Kinuna ni Dr. Shirley Luna, rural health unit doctor ditoy a nangisayangkatdan iti fogging operation ken information dissemination nangruna kadagiti dua a barangay tapno maliklikan ti panagadu pay ti agsakit iti dengue.#