ABC ti Pasay City, bimmisita iti Ilocos Sur

VIGAN CITY – Kas paset ti panagadalda iti napipintas a gapuanan ti sabali a probinsia, bimmisita ti Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Pasay City Chapter ditoy Ilocos Sur idi Agosto 5.

Aganay 172 a barangay captains ken 326 a barangay kagawad, barangay secretaries ken barangay treasurers a karaman iti nasao a delegasion ti dimngeg kadagiti presentasion ti siudad ti Vigan ken Ilocos Sur Tourism Office.

Kinuna ni LBP President  Ma. Antonia Cuneta a paset ti community immersion ti panagbisitada tapno maammuan ken masursuroda dagiti napipintas a gapuanan dagiti sabali a lugar a padasenda nga ipakat iti bukodda a lugar.

Malaksid ti Vigan, pinasiar pay ti grupo ti siudad ti Laoag ken ili ti Pagudpod iti Ilocos Norte.#