Agayan-ayat, naaksidente; nobio, natay

SANTIAGO, Ilocos Sur – Natay ti maysa a baro idinto nga agngangabit ken patay ti kaayan-ayatna kalpasan ti pannakaaksidenteda iti Barangay Sabangan ditoy nga ili itay nabiit.

Awanen ti biag ni Lemar Mecos Eleccion, 15, residente iti Barangay Caterman, Candon City idi maidanon iti ospital idinto a naitaray ti kaayan-ayatna a ni Emily Gacilan, 17, SK chairman iti Barangay Villarica, Candon City, iti San Fernando City gapu iti grabe a sugatna.

Iti inisial nga inbestigasion ti polis, agturturong iti daya a direksion dagiti biktima a nakalugan iti Kawasaki Fury idi naikrasda iti approach ti rangtay a sakup ti Barangay Sabangan ket naipuruakda iti kataltalonan.#