Agbisbisikleta, nahold-ap

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur –  Nahold-ap ti maysa a residente ti Barangay Apatot bayat ti panagdaliasat ti bisikletana iti kalsada a sakup ti Barangay San Nicolas ditoy.

Nagpulong ni Francisco Jabonero, 23, a hinold-ap ti di pay nabigbig a lalaki ket intaray daytoy ti kuartana.

Kinuna ni Jabonero a bayat ti panagbisikletana iti nasao a lugar nga agpaamianan, inasitgan ti maysa a lalaki, intutokna ti kutsilio iti tengngedna, impakdaarna ti holdap sana kinasakas ti P400 a kuartana ken selponna.

Kinuna ni Jabonero a nakakallugong ti lalaki,  nakamaong, ken strife ti t-shirtna.#