Aglako iti nabungbongan nga ikan, makasuan

BANTAY, Ilocos Sur – Saan laeng a dagiti agbungbong ti makasuan no di pay dagiti matiliwan nga aglako iti nabungbongan a lames.

Kinuna ni Benny Saraos iti Bureau of Fisheries and Resources a nangisayangkatda iti inspeksion kadagiti tiendaan ket nakatiliwda iti aglaklako iti nabungbongan nga ikan.

Kinuna ni Saraos a kinumpiskada dagiti ikan ket naipanda iti police station ken mapilaan dagiti naglabsing iti kaso.#