Agsusukot a kaso, sangsanguen daytoy akusado iti panagtakaw

VIGAN CITY – Agsusukot ti sanguen daytoy a lalaki a kaso ti panagtakaw iti dua a korte ditoy Vigan City.

Tiniliw dagiti polis ni Alexander Pajo Samson, 19, baro, ken residente iti Barangay Rugsuanan, ditoy siudad babaen ti warrant of arrest nga inyisio ni Judge Gina Juan Chan ti RTC Branch 21, Vigan City.

Nai-docket ti kaso a robbery maikontra ken ni Pajo iti babaen ti Criminal Case No. 7376-V ket nairekomenda ti piansana a P24,000.00.

Adda pay sabali a warrant of arrest ni Pajo iti met laeng kaso a robbery (tallo a counts) nga inyisio ni Judge Francisco Ante, Jr. ti MTCC, First Judicial Region, Vigan City ket nairekomenda met laeng ti piansana a sag-P24,000.00 tunggal kaso para iti temporario a wayawayana.

Naipan ti akusado iti Vigan City police station para iti umisu a disposision.#