Almusal, pinakamahalagang pagkain

Alam mo ba na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw?

Ang pagkain ng almusal araw-araw sa tamang oras ay bahagi ng mahusay na pag-uugali sa nutrisyon.

Ang pagkain ng amusal sa umaga ang pambawi natin sa mga oras na tayo ay tulog sa gabi at di kumakain. Ito rin ang paunang nagbibigay lakas para simulan natin ang araw ng buong sigla.

Ang hindi pagkain ng almusal ay nagreresulta sa gutom, pangangasim ng sikmura, pagkapagod, pagkahilo, pagka-iritable at kawalan ng konsentrasyon sa pag-aaral, trabaho at anumang gawain.

Kaya ugaliing kumain ng almusal sa tamang oras araw-araw para maging malusog at produktibong mamamayan.#