Ama, rinamesna ti balasitangna

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Maysa nga ama ti naipulong iti polis ditoy gapu iti mapapati a panangabusona a seksual iti anakna a balasitang.

Segun iti polis ditoy, nasukalan ti ama, 38, residente iti Naglaoaan ditoy nga ili bayat ti panangrames ti suspetsa iti anakna, 15, ket naipulong iti barangay captain ditoy.

Mapapati a saan laeng a namnaminsan a rinames ti di nainaganan nga ama ti anakna a balasitang ngem nagbuteng ti biktima nga agpulong ta pinangtaan ti amana.

Naipamediko legal ti balasitang para iti pannakaisagana ti darum maikontra iti nakapupoken a suspetsa.#