Ang Dilim at Kalungkutan sa Anino at Pag-iisa

Naalala ko ngayon noong  nagsermon si Father Major Cabauatan, ang kura paroko ng Philippine Military Academy, sa nobena at misa na naganap sa Lourdes Church sa Kisad Road para sa paghahanda  ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes.

Ayon kay Fr. Cabauatan, may isang bilin ng Panginoong Jesucristo para sa sangkatauhan: “Love one another.” Subalit, matalino daw ang demonyo, nagawa niyang linlangin ang tao. Marahil, tinakpan ng demonyo ang mga taynga ng tao na hindi nito namalayan. O kaya kinumotan ng kanyang mga pakpak ang tao at ito ay sumigaw at naghatsing ng tatlong beses dahil sa naamoy niyang anghit ng demonyo. Maaring iyon ang dahilan kung bakit hindi naintindihan ng iba ang bilin ng Panginoon. Nag-iba ang pandinig at pananaw ng tao. Kaya ang “ Love one another” ay naging “Love another one.” Ayon, nagkaroon na ng pangangalunya, pakikiapid o pagtataksil sa asawa. Mayroon na nga siyang one and only, nagdagdag pa ng another one. Hindi sinunod ang “love one another” kundi ang “ love another one.”

Ito ang nangyari sa dulang “Anino at Pag-iisa” ni Claro M. Recto. Napakagandang values ng buhay ang masasalamin sa dula.

Anu-ano nga ba ang ibig sabihin ng “Anino at Pag-iisa?”

Anino – ang tagong kasalanan nina Andres at Marina. Nauugnay ang anino sa dilim, dahil ang anino ay dilim ng isang tao. Ang dilim naman ay nauugnay sa kasalanan o ano mang negatibong gawain, pananaw at kaisipan. Kung ang anino ay dilim ng isang tao, ganun din na ang dilim ng isang tao ay anino.

Pag-iisa– ang bunga ng kasalanan. Ang kasalanan ay ang negatibong gawain, pananaw at kaisipan, kaya ang bunga nito ay negatibo rin, dahil hindi magbubunga ang puno ng bayabas ng santol. Kapag nagbunga na ang kasalanan, lumantad na rin ang kahihiyan. At kapag ang isang tao ay nalagay sa kahihiyan, walang dadamay sa kanya, walang gustong lumapit sa kanya, mag-isa lang siya. Ex-komunikado na siya. Sa punto ng pag-iisa, maaninag na niya ang kanyang anino at malaya niyang ituwid ito at babangon o kaya naman ay mananatili siyang maghihilik sa kinalulugmokan.

Bakit kaya nangyayari ang paghihiwalay ng mag-asawa kung isa sa kanila ang “sumakabilang bahay”? Ulitin ko, sumakabilang bahay, nasa kabilang bahay o naghihilik sa kandungan ng iba.

Bakit nangyayari ang pagsasakabilang bahay? May mga dahilan tulad ng mga sumusunod: nasilab sila ng apoy at hindi kuntento sa pag-ibig ng kabiyak.

Nasilab ng apoy. Maaring nagkakaroon sila ng ugnayan sa isa’t isa dahil palagi silang magkasama. Nagkaroon sila ng iisang damdamin. Nakadama sila ng iisang pagtingin at hindi nila nakontrol ang kanilang sarili.

Ganito ang nangyari sa dula ni Recto. Palaging magkasama sa trabaho sina Marina at Andres.  Hindi nakontrol nitong lalake ang sarili. At itong babae naman ay nasilab ng apoy. Ayon, naglaro sila ng apoy. Gumawa sila ng bawal sa batas ng tao at batas ng Diyos.

Hindi kuntento ang isa sa pag-ibig ng kabiyak. Paano hindi makuntento, e noong sila’y ikinasal, nanumpa silang  magsasama at magmamahalan habang buhay? Marahil, walang sapat na komunikasyon ang mag-asawa. Maaring abala ang isa at ayaw namang umunawa ang isa. Hindi sila nagkakaintindihan, bagkus ay nagpapataasan pa ng ihi. Kaya nagtatago sa dilim ang isa o sumakabilang bahay ang isa. Hinanap ang init ng pag-ibig sa ibang kandungan.

Makikita natin ang dahilan sa dalawang ehemplo: wala silang kontrol sa sarili at walang sapat na komunikasyon. Kung marunong ang isang tao na magkontrol sa kanyang sarili at laging bukas ang isipan sa anumang kumunikasyon, mabubura sa talasalitaan niya ang pagtataksil. Kapag lumapit ang mais sa manok, talagang tutukain ito. Pero iba naman ang tao kaysa manok. Ang tao ay may kakayahang mag-isip at umunawa kung ano ang kanyang ikabubuti at ikasasama. Marunong siyang umunawa na kung paypayan  ng paypayan ang baga ay magiging apoy. Mas mataas ang antas ng pag-iisip ng tao kaya hindi siya pwedeng ihambing sa manok.

Kaya napakahalaga ang pagkontrol sa sarili upang maiwasan ang magkasala. Napakahalaga ang kumunikasyon sa mag-asawa upang maiwasang maitakwil at mapag-isa sa gitna ng sariling dilim. #

=============================
Talasanggunian:


1. loneliness (define) http://www.faqs.org/faqs/support/loneliness/welcome/

2. loneliness (define) http://www.en.wikipedia.org/wiki/Emotion

3. Mateo 19:3-12

4. Mark 7: 20-23

5. Mark 10: 2-9

6. Luke 16: 18

7. John 13: 34; 15:12-13

8. Romans 13:8