Ang Literatura Ilokana sa Lungsod ng Baguio (Huling Yugto)

LAHAT ng mga nabanggit na epiko, ay naiprisinta noong 6th National Folklore Congress na ginanap sa St. Louis University noong October 23-25, 1988 at nalathala sa St. Louis University Research Journal of the Graduate School. Ang mga kopya ng mga nabanggit na epiko ay preserbado ng micro-tape at nasa pag-iingat ng Ateneo de Manila University sa pamamagitan ni Dr. Florentino H. Hornedo. Patuloy ang pag-unlad ng Literatura Ilokana sa pamamagitan ng kanyang samahan, ang GUMIL Filipinas.

LAHAT ng mga nabanggit na epiko, ay naiprisinta noong 6th National Folklore Congress na ginanap sa St. Louis University noong October 23-25, 1988 at nalathala sa St. Louis University Research Journal of the Graduate School. Ang mga kopya ng mga nabanggit na epiko ay preserbado ng micro-tape at nasa pag-iingat ng Ateneo de Manila University sa pamamagitan ni Dr. Florentino H. Hornedo. Patuloy ang pag-unlad ng Literatura Ilokana sa pamamagitan ng kanyang samahan, ang GUMIL Filipinas. Ang GUMIL Filipinas lamang ang samahan ng mga manunulat ng Filipinas na napakaraming tsapters hindi lamang sa ating bansa kundi na rin sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Greece, Italy, California, Hawaii at iba pa. Taunan ang pagganap ng National Convention ng GUMIL at sa taong ito, ay naganap sa Lallo High School, Lallo, Cagayan noong ika 21-23 ng Abril. Kada ikalawang taon ding ginaganap ang International Convention ng GUMIL Filipinas. Sa Setyembre 22-24 ng taong ito, gaganapin ang konbensyon sa Honolulu, Hawaii.

Ang Literatura Ilokana ay isang kurso na ngayon sa University of Hawaii sa pamamagitan nina Prof. Prescy Espiritu at nag-aanyaya rin sila ng isang international convention ng mga manunulat at nagmamahal ng kanilang sariling dila, ang Iluko at ang kultura nito. Ang 2006 International Nakem Conference ay gaganapin sa University of Hawaii sa darating na Agosto sa taon ding ito. Hindi lamang sa mga konbensyon at seminar lumalago ang Literatura Ilokana kundi pati na rin sa Internet. Ang Iluko.com at RFAAFIL.com ang pangunahing website na nagsusulong ng Panitikang Iluko. Mayroon din mga web log tulad ng kamalig.blogspot.com, mannurat.com, agbannawag.com, atila.com, anib.com, anong.com, asseng.com, baul.com, yloco.com, tuggot.com at marami pang ibang weblogs at website. Mayroon din parte ng Iluko sa Wikipedia, ang on-line free encyclopedia. Bukod sa Bannawag Magasin na pangunahing magasin ng mga Ilokano, mayroon pang ibang magasin tulad ng Sirmata. Napakarami ring mga pahayagang rehional ang naglalathala ng literatura tulad ng The Valley Journal ng Nueva Vizcaya, ang COVLLA Review ng Isabela, at TAWID NEWS MAGASIN ng Ilocos Sur. Hindi lamang GUMIL ang samahan ng manunulat na nagsusulong sa pag-unlad ng Literatura Ilokana, mayroon din mga iba pang samahan, tulad ng Timpuyog Dagiti Mannurat iti Iluko (TMI), na nagkakaroon din ng National Convention noong ika-7-8 ng Abril 2006, na ginanap sa Farmers Training Center, Nueva Vizcaya State University, Bayombong, Nueva Vizcaya. Mayroon pang ibang samahan ng mga manunulat ng Iluko na nagsusulong sa pag-unlad ng Literatura Ilokana tulad ng Abra Writer’s Association, Annak ni Bucaneg, Ilocos Sur Writer’s Association at marami pang iba. Bukod sa Palanca Awards, napakarami rin ang mga patron na tumutulong sa pag-unlad ng Literatura Ilokana sa pama-magitan ng taunang paligsahan ng tula, maikling kuwento, nobela at dula.

Noong nakaraang Disyembre, ay naganap din ang paligsahan ng Bukanegan sa Vigan City sa ilalim ng GUMIL Ilocos Sur. Ang Bukanegan ay ang poetical joust ng mga Ilokano. Ito ang Ilokano bersyon ng Balagtasan. Sa mga piyesta at okasyon, aktibo pa rin ang mga sarsuela at drama sa entablado. Ang drama sa radyo ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Ang pagda-dubbing ay ginaganap sa Mt. Province Broadcasting Corporation (DZWT) para sa lahat ng mga Catholic-run radio stations ng Northern Luzon; sa DZWX para sa lahat ng sangay ng Bombo Radyo, at mga independienteng radio stations na nagsasateyp ng kanilang drama, tulad nga DZJC Laoag, DWRV Bayombong, Nueva Vizcaya, DWDY Ilagan, Isabela.

Ito ang Literatura Ilokana ng Lungsod ng Baguio, ng bansa at internasyonal: buhay na buhay at patuloy ang kanyang pag-unlad.