Appropriation ordinance, naaprobaran

VIGAN CITY – Inaprobaran ti konseho ditoy ti appropriation ordinance a mangilatang iti bingay daytoy a siudad iti tobacco excise tax.

Agdagup iti P20,129,056.72 ti napasangpet daytoy a siudad a naurnong a bingayna iti RA 7171.

Adda naipasa a linteg ditoy siudad a pakailatangan ti bingay ti RA 7171: 50% para iti inprastruktura, 25% para iti kooperatiba ken 25% para iti livelihood project.#